Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Middelburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 5.30 2.60 5.60
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 2 562.00 1 334.00 2 559.00 1 319.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 110.00 0.00 124.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 77.00 3773.00 80.00 78.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 5 124.00 7 070.00 6 652.00 7 384.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 388.00 1 140.00 556.00 855.00
  Own / Eie R/ha 253.00 0.00 237.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 135.00 1 140.00 319.00 855.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 470.00 1 658.00 601.00 2 131.00
Lime / Kalk R/ha 71.00 71.00 55.00 55.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 196.00 462.00 179.00 368.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 628.00 0.00 4.00 54.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 64.00 0.00 71.00
Arial spraying (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 525.00 438.00 484.00 173.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 78.00 194.00 277.00 262.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 133.00 255.00 250.00 283.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 154.00 261.00 147.00 253.00
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 186.00 186.00 155.00 155.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 829.00 4 807.00 2 708.00 4 659.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 295.00 2 263.00 3 944.00 2 725.00
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 200.00 200.00 200.00 200.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 095.00 2 063.00 3 744.00 2 525.00
Own seed / Eie saad 90% 0% 80% 0%

Source: group discussions 2008 and adjusted with 2009 prices.
Bron: groepbesprekings 2009 en aangepas met 2009 pryse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 11.5% for part of production year.
  Rente teen 11.5% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Mpumalanga

Kinross
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.50
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 568 992 1 417 1 842 2 266 2 478
2 500 1 048 1 532 2 017 2 502 2 986 3 228
2 639 1 270 1 783 2 295 2 807 3 320 3 576
3 000 1 848 2 432 3 017 3 602 4 186 4 478
3 300 2 328 2 972 3 617 4 262 4 906 5 228
3 800 3 128 3 872 4 617 5 362 6 106 6 478
4 400 4 088 4 952 5 817 6 682 7 546 7 978
4 800 4 728 5 672 6 617 7 562 8 506 8 989
Middelburg
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 2.10 2.30 2.50 2.60 2.80 3.00
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 1 743 2 167 2 591 2 803 3 227 3 651
2 500 2 373 2 857 3 341 3 583 4 067 4 551
2 639 2 665 3 177 3 689 3 944 4 456 4 968
3 000 3 423 4 007 4 591 4 883 5 467 6 051
3 300 4 053 4 697 5 341 5 663 6 307 6 951
3 800 5 103 5 847 6 591 6 963 7 707 8 451
4 400 6 363 7 227 8 091 8 523 9 387 10 251
4 800 7 203 8 147 9 091 9 563 10 501 11 451
Subscribe: receive ICBs via e-mail