Canola Inligtingsdag


28 MEI 2021 TE HOPEFIELD

08h00-09h00

Registrasie


09h00-09h20

Verwelkoming en Inleiding

Mnr Andries Theron, Voorsitter: Proteïennavorsingstigting (PNS)


09h20-10h00

Klimaatsverandering en Risiko Bestuur

PROF STEPHANIE MIDGLEY
Departement van Landbou: Wes-Kaap

PowerPoint – English (± 23.5MB)


10h00-10h30

Cultivarevaluasie 2020 en Riglyne ten opsigte van Cultivarkeuse

MNR PIET LOMBARD
Departement van Landbou: Wes-Kaap

PowerPoint – Afrikaans (± 10.7MB)


10h30-11h00

Dekgewasse

DR JOHANN STRAUSS
Departement van Landbou: Wes-Kaap

PowerPoint – Afrikaans (± 25.3MB)

TEE / KOFFIE

11h15-11h45

Sclerotinianavorsing – nuutste inligting

ME LIZETTE NOWERS
Departement van Landbou: Wes-Kaap

PowerPoint – English (± 56.5MB)


11h45-12h15

Swartstamnavorsing – projekte beplan

DR GJ VAN COLLER AND MS H SCHREUDER
Departement van Landbou: Wes-Kaap

PowerPoint – English (± 7.6MB)


12h15-12h45

Oesverliesbepaling

PROF FERDI MEYER
Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP)

PowerPoint – English (± 1MB)


12h45-13h15

Oliesade Mark

PROF FERDI MEYER
Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP)

PowerPoint – English (± 4.4MB)


13h15-13h30

Bedankings en Afsluiting

MIDDAGETE