Bursaries & Awards / Bursaries Awarded This Year

Bursaries awarded 2020/2021

Project titles are shown in the language in which they were registered. / Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.

Continuations

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree
Van Zyl JP
University of the Free State"Effek van plantpopulasie, groeiklas en rywydte op opbrengs van sojabone in die Noord-Oos Vrystaat."M.Sc dissertation

New bursaries awarded

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree