Bursaries awarded 2020/2021

Project titles are shown in the language in which they were registered. / Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.

Continuations

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree
Crous IR
Stellenbosch University"Die ontwikkeling van stikstof bestuurstrategieë vir canola (Brassica napus) onder bewaringslanbou praktyke in die Wes-Kaap."PhD
Liebenberg A
Stellenbosch UniversityConsideration for liming soil for canola production: Soil tillage, placement, from and fineness of lime.M.Sc-Dissertation

New bursaries awarded

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree
Lötter DD
Stellenbosch University"Saad ontkieming teenoor saad lewenskragtigheid op verskillende canola kultivars van Suid-Afrika en hoe sekere abiotiese faktore dit beïnvloed (Kiemkragtigheid vs lewenskragtigheid van canolasaad - impak op vestigingsukses vir produsente)"M.Sc-Dissertation
Liebenberg M
University of PretoriaFeedlot performance and rumen fermentation characteristics of feedlot cattle as affected by dietary protein quality and rumenally protected lysine and methionine supplementation.M.Sc-Dissertation