Bursaries & Awards / Bursaries Awarded This Year

Bursaries awarded 2019/2020

Project titles are shown in the language in which they were registered. / Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.

Continuations

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree
Van Zyl JP
University of the Free State"Effek van plantpopulasie, groeiklas en rywydte op opbrengs van sojabone in die Noord-Oos Vrystaat."M.Sc dissertation

New bursaries awarded

NoStudent & QualificationsInstitutionIntended Research AreaDegree
Leygonie IR
Stellenbosch University"Die ontwikkeling van stikstof bestuurstrategieë vir canola (Brassica napus) onder bewaringslanbou praktyke in die Wes-Kaap."PhD
Liebenberg A
Stellenbosch UniversityConsideration for liming soil for canola production: Soil tillage, placement, from and fineness of lime.M.Sc-Dissertation