Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.00 10.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 125.00 2 008.00
  Safex R/ton 4 160.00 2 143.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 102.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 35.00 33.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 12 375.00 20 080.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre Harvest Cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 496.60 1 577.00
  Own / Eie R/ha 256.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 240.00 1 577.00
Fertilizer and lime / Kunsmis en kalk (ii) R/ha 1 669.14 7 232.30
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 302.30 279.08
Pest control / Plaagbeheer R/ha 13.13 20.20
Aero spray / Lugbespuiting R/ha 140.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 509.30 2 316.60
Crop insurance / Oesversekering R/ha 673.92 685.76
Energy / Brandstof R/ha 520.02 625.95
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 297.51 350.93
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 541.31 1 221.23
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 939.45 1 715.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 102.68 16 024.05
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 272.32 4 055.95
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 350.00 350.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 922.32 3 705.95
Seed / Saad 80% 0%
 • Includes seed treatment costs.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Include trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 16.5% over six months.
  Bereken teen 16.5% vir 6 maande.
 • Contract combine harvesting and transport.
  Kontrakteur stroop en vervoer.
Subscribe: receive ICBs via e-mail