Bursaries & Awards / Bursary Application Form

Postgraduate scholarship

Return completed bursary application forms for 2018/2019 before 1 October 2018 via the university to the Protein Research Foundation (PRF).

New application
Application for continuation

Nagraadse studiebeurs

Volledig voltooide aansoekvorms vir 2018/2019 moet via die universiteit gerig word aan die Proteïennavorsingstigting (PNS) voor 30 September 2018.

Nuwe aansoek
Voortsettingsaansoek