Bursaries & Awards / Bursary Application Form

Postgraduate scholarship

Return completed bursary application forms for 2020/2021 before 28 September via the university to the Protein Research Foundation (PRF).

New application
Application for continuation

Nagraadse studiebeurs

Volledig voltooide aansoekvorms vir 2020/2021 moet via die universiteit gerig word aan die Proteïennavorsingstigting (PNS) voor 28 September.

Nuwe aansoek
Voortsettingsaansoek