Bursaries & Awards / Achievement Awards / Achievement Award Nominations

Nomination of Individuals

You are cordially invited to make nominations with regard to the period 1 January 2017 to 30 March 2018 of candidates who, in your opinion, qualify for one or more of these awards. Nominations with reference to the following four categories will be considered:

  • Best doctoral thesis
  • Best master's degree treatise
  • Best article in a scientific journal
  • Outstanding contributions by an individual for the promotion of the PRF's objectives

The overarching criterion, by which the different achievements will be measured, is the PRF's mission that is aimed at improving the protein supply position as well as the utilization thereof by animals on an economical and sustainable basis.

Nominations for the Achievement Award in the four above-mentioned categories have to reach the administrations office of the Protein Research Foundation before 30 March 2018.


Nominasies

U word hiermee vriendelik genooi om nominasies voor te lê vir die periode 1 Januarie 2017 tot 30 Maart 2018, van kandidate, wat volgens u mening, oorweeg kan word vir een of meer van onderstaande toekennings. Nominasies ten opsigte van dié volgende vier kategorieë sal oorweeg word:

  • Beste doktorale tesis
  • Beste meestersgraad verhandeling
  • Beste artikel in 'n wetenskaplike joernaal
  • Uitstaande bydrae gelewer deur 'n individu om die PNS se doelwitte te bevorder

Die maatstaf waaraan die verskeie prestasies gemeet word, is die PNS se doelwit om proteïenverskaffing te verbeter, asook die toepas daarvan by diere op 'n ekonomiese en volgehoue basis.

Die sluitingsdatum vir nominasies in die bogenoemde kategorië moet by die administrasie-kantoor van die Proteïennavorsingstigting ingedien word voor 30 Maart 2018.