Competitions / Canola / Canola Opbrengskompetisie

PNS Canola Opbrengskompetisie 2017


Inskrywings gesluit

Inskrywings vir hierdie jaar se Canola Opbrengskompetisie is gesluit.

Kompetisiereëls

  1. Slegs een wenner vir die Swartland en Suid-Kaap produksie-gebiede onderskeiedelik behalwe waar die hoogste opbrengs deur meer as een deel­ne­mer ge-ewenaar word. In welke geval die wen­ners­prys gedeel word.
  2. 'n Erkende cultivar van canola cultivar Brassica napus moet verbou word.
  3. Slegs canola wat onder droëland toestande (dit wil sê sonder enige besproeiing) verbou word sal kwalifiseer.
  4. Slegs een inskrywing sal per deelnemer aanvaar word en slegs vyftien (15) inskrywings sal vir 2017 per produksiegebied aanvaar word.
  5. Ingeskrewe land/blok moet 'n aaneenlopende blok met geplante area van minstens 15 ha wees en verkieslik nie groter as 50 hektaar wees nie.
  6. Die totale ingeskrewe oppervlakte sal vir op­brengs­bepaling gebruik word. Opbrengs sal ge­mo­niteer word deur fisiese teenwoordigheid van 'n kompetisie beampte tydens die oesproses. Kom­petisie beampte sal elke vrag wat van land na canolaleweringspunt vertrek, merk met inligting oor beide die kampnommer / kompetisienommer, vragnommer en vragbeskrywing (volvrag / halwe vrag). Na voltooiing van oesproses sal kompetisie beampte saam met die laaste vrag na die canolaleweringspunt (silo) beweeg om vragte te ontvang, gewigte en gradering te verifieer.
  7. Kwaliteitsregulasies ten opsigte van voginhoud, vreemde stowwe, sifsels en groen pitte sal geld. Opbrengs sal bereken word op 'n skoon, droë basis dit wil sê massa vreemde stowwe, sifsels en groenpitte sal afgetrek word en persentasie (%) vog sal omgewerk word na 'n 7% vogbasis.
  8. Dit sal van die produsent (kompetisie-deelnemer) verwag word om die streeks koördineerder / kom­petisie beampte sewe dae voor oes van voorneme om te stroop in kennis te stel en minstens 24-uur voor oesproses begin, finaal in te lig oor wanneer oesproses gaan begin.
  9. Inskrywings sal elektronies deur middel van PNS-webblad geskied. Inskrywings sal open op 1 Julie en sluit op 31 Augustus. Slegs die eerste vyftien kwalifiserende inskrywings wat per gebied ont­vang word sal aanvaar word.
  10. Inskrywingsvorms (sien aangeheg) wat nie vol­ledig voltooi is nie sal outomatiese gedis­kwa­li­fiseer word.