Competitions / Canola / Canola Opbrengskompetisie

PNS Canola Opbrengskompetisie 2019

Die doel van die Canola Opbrengskompetisie is om die produsent in die Swartland / Suid-Kaap wat gedurende 2019 die hoogste canola graan­opbrengs onder droëland toestande geproduseer het te identifiseer en te beloon.

MEER AS EEN PLAAS KAN INGESKRYF WORD

Area en Hektaar
SWARTLAND:
SUID-KAAP:
Persoonlike Details
GPS KOÖRDINATE VAN PLAAS
Details van Kamp #1
Details van Kamp #2
Details van Kamp #3
Details van Kamp #4
Details van Kamp #5
Details van Kamp #6
Details van Kamp #7
Details van Kamp #8
Details van Kamp #9
Details van Kamp #10
Details van Kamp #11
Details van Kamp #12
Details van Kamp #13
Details van Kamp #14
Details van Kamp #15
Details van Kamp #16
Details van Kamp #17
Details van Kamp #18
Details van Kamp #19
Details van Kamp #20
Totale en Lewering
Verklaring
Ek verklaar hiermee dat die gegewe inligting op die inskrywingsvorm na my beste wete korrek is en dat ek my neerlê by die reëls van die kompetisie. Ek verleen ook toestemming dat alle produksie-inligting wat uit die kompetisie voortspruit deur die Proteïennavorsingstigting (PNS) na goeddunke gebruik kan word ter bevordering van die canolabedryf.

Datums

 • Inskrywings open 1 Augustus 2019.
 • Inskrywings sluit 30 Augustus 2019.

Prys

Kontantprys plus wenners-sertifikaat per pro­duk­sie­gebied (Swartland / Suid-Kaap):

 • R15 000 plaas/plase GROTER as 150ha
 • R10 000 plaas/plase KLEINER as 150ha

Kompetisiereëls

 1. Slegs tien (10) inskrywings sal vir 2019 per produksiegebied (Swartland / Suid-Kaap) aanvaar word naamlik:
  • Vyf (5) inskrywings KLEINER as 150ha
  • Vyf (5) inskrywings GROTER as 150ha
 2. Die kompetisie word beoordeel op 'n produsent se plaas of plase wat deel van die totale boerdery eenheid vorm vir die jaar. Dus word plaas of plase ingeskryf.
 3. Erkende cultivars van canola kwaliteit Brassica napus verbou word.
 4. Slegs canola wat onder droëlandtoestande (dit wil sê sonder enige besproeiing) verbou word sal kwalifiseer.
 5. Die aanplanting per inskrywing moet verkieslik nie kleiner as 30 hektaar wees nie.
 6. Die totale ingeskrewe oppervlakte (plaas of plase deel van die totale boerdery eenheid) sal vir opbrengsbepaling gebruik word. Na voltooiing van oesproses sal 'n kompetisie-beampte by canola­leweringspunt (silo) wees om vragte-ontvang, gewigte en gradering te verifieer.
 7. Kwaliteitsregulasies ten opsigte van voginhoud, vreemde stowwe, sifsels en groen pitte sal geld. Opbrengs sal bereken word op 'n skoon, droë basis dit wil sê massa vreemde stowwe, sifsels en groen pitte sal afgetrek word en % vog sal omgewerk word na 'n 7% vogbasis.
 8. Dit word van die produsent (kompetisie-deelnemer) verwag om die streekskoördineerder / kompetisie-beampte sewe (7) dae voor oes van intensie tot stroop in kennis te stel en minstens 24 uur voor oesproses begin finaal in te lig oor wanneer oesproses gaan begin.
 9. Inskrywings geskied elektronies deur middel van PNS-webblad. Inskrywings open op 1 Augustus en sluit op 30 Augustus. Slegs eerste tien (10) kwalifiserende inskrywings wat per gebied ontvang word sal aanvaar word.
 10. Inskrywingsvorms wat nie volledig voltooi is nie sal outomatiese diskwalifikasie veroorsaak.

DEELNEMERS ONDERNEEM OM DIE PASPOORT STELSEL TE HANDHAAF.

Koördineerder
CHRIS CUMMING
Epos. cummingza1946@gmail.com
Landlyn. 021 854 4541
Selfoon. 082 908 6001