Competitions / Canola / Canola Opbrengskompetisie

2019 PRF Canola Yield Competition
2019 PNS Canola Opbrengskompetisie

The winners of the 2019 Canola Yield Competition were announced on 27 November 2019 at a function held in Moorreesburg.
Tydens 'n funksie in Moorreesburg gehou op 27 November 2019 is die wenners van die Canola Opbrengskompetisie 2019 aangekondig.

Dirk Lesch

SWARTLAND MINDER AS 150ha
Elim Boerdery, Malmesbury
2.520 t/ha

Eduard Loubser

SWARTLAND MEER AS 150ha
PE Loubser Boerdery, Philadelphia
2.23 t/ha

Dirk Lesch

SWARTLAND MINDER AS 150ha
Elim Boerdery, Malmesbury
2.520 t/ha

Eduard Loubser

SWARTLAND MEER AS 150ha
PE Loubser Boerdery, Philadelphia
2.23 t/ha

2019 Swartland winners/-wenners
LEFT TO RIGHT / VAN LINKS: Izané Leygonie-Crous (SOILL), Dirk Lesch, Chris Cumming, Eduard Loubser & Andries Theron

Participants / Deelnemers

SWARTLAND < 150ha
Johan Hanekom, Dirk Lesch, Melt van der Westhuizen, Nicolaas Russouw, Andries Louw, Johannes du Toit & Paul Truter.

SWARTLAND > 150ha
Koos Blanckenberg, Phillip van Schalkwyk, Gert Claassen, Sakkie Rust & Eduard Loubser.

THE YIELD COMPETITION IN SOUTHERN CAPE HAS BEEN CANCELLED DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND THE PRF'S CONTROL.
WEENS OMSTANDIGHEDE BUITE DIE PNS SE BEHEER IS DAAR BESLUIT OM DIE OPBRENGSKOMPETISIE IN DIE SUID-KAAP TE KANSELLEER.