2021


PNS Canola Opbrengskompetisie
PRF Canola Yield Competition


CLOSED

Inleiding

Die PNS het besluit om die jaarlikse Canola-Opbrengskompetisie weer vanjaar op 2019 se formaat voort te sit. Na die swak jaar wat die Suid-Kaap beleef het, wat genoop het dat die kompetisie in daardie gebied weens baie min inskrywings afgelas moes word, vertrou ons dat almal vanjaar sal wil deelneem. Die Swartland se afdeling was baie goed verteenwoordig en heelwat plaas­gemiddelde opbrengste van oor die 2 ton/ha is gerealiseer ten spyte van uitdagende klimaattoestande. Die hoogste gemiddelde opbrengs behaal was 2,52 ton/ha.

Kontantpryse en kategorië van wenners

Die doel van die PNS Canola Opbrengskompetisie is om canola­produsente aan te spoor om te streef na hoër graanopbrengste. Daarom sal die produsent wat gedurende die 2020-seisoen die hoogste canolagraanopbrengs per hektaar behaal, beloon word met 'n kontantprys van:

R15 000
VIR 'N PLAAS / PLASE GROTER AS 150HA
R10 000
VIR 'N PLAAS / PLASE KLEINER AS 150HA

'n Wenner sal vir elk van die Swartland en Suid-Kaap produksie­gebiede aangewys word. Slegs canola wat sonder enige besproeiing verbou word sal kwalifiseer. Die aanplanting per inskrywing moet nie kleiner as 30ha wees nie en 'n erkende canola (Brassica napus) cultivar moet verbou word.

Borge of tegniese advisering

Hierdie kompetisie bied ook geleenthede aan insetverskaffers in die canolabedryf om hulself te adverteer deurdat maatskappye / landboubesighede hulself aan spesifieke deelnemers kan verbind deur produksiemiddels soos saad, bemestingstowwe, plaagdoders ensovoorts van deelnemende produsente te borg of as tegniese adviseur vir die produsent op te tree.

Belangrike datums

INSKRYWINGS HET GESLUIT OP 31 AUGUSTUS 2020.

SLEGS 10 INSKRYWINGS
5x VIR AANPLANTINGS KLEINER AS 150HA EN
5x VIR AANPLANTINGS VAN MEER AS 150HA

WORD VIR DIE 2020-SEISOEN VIR ELK VAN DIE SWARTLAND EN SUID-KAAP PRODUKSIEGEBIEDE AANVAAR.

Meer inligting kan ook verkry word by:

CHRIS CUMMING
Epos. cummingza1946@gmail.com
Selfoon. 082 908 6001

Introduction

The PRF has decided to once again launch its annual canola yield competition in 2020, based on the format of the 2019 canola yield competition. The adverse climatic conditions the Southern Cape had to face during 2019 unfortunately forced the organisers to call off the competition in that region due to a lack of entries, and we trust that all will be keen to take part in the competition in 2020.

The Swartland region was well represented in the 2019 competition, and despite challenging weather conditions, any number of producers achieved farm average yields of 2 tons per hectare. The highest average yield obtained was 2,52 tons per hectare.

Cash prizes and winning categories

The PRF Canola Yield Competition aims to encourage producers to strive for increased grain yields. To this end, a cash prize will be awarded during 2020 to the producer who achieves the highest average yield per hectare on a:

R15 000
FARM OR FARMING UNIT WHICH EXCEEDS 150HA
R10 000
FARM OR FARMING UNIT OF LESS THAN 150HA

One winner will be identified in the Swartland and one will be identified in the Southern Cape. Recognised cultivars of canola (Brassica napus) must be produced. Only canola produced under dryland conditions will qualify for entry into the competition. The planting per entry should not be less than 30 hectares.

Sponsors or technical expertise

The competition also offers opportunities for the canola industry to market their products, by sponsoring the seed, fertiliser etcetera used by specific participants or by offering their technical expertise to them.

Important dates

ENTRIES HAVE CLOSED ON 31 AUGUST 2020.

ONLY 10 ENTRIES
5x FOR PLANTINGS OF LESS THAN 150HA AND
5x FOR PLANTINGS OF MORE THAN 150HA

WILL BE ACCEPTED IN THE SWARTLAND AND SOUTHERN CAPE, RESPECTIVELY.

Chris Cumming can be contacted should more information be required:

CHRIS CUMMING
Epos. cummingza1946@gmail.com
Selfoon. 082 908 6001

INSKRYWINGS IS GESLUIT / ENTRIES ARE CLOSED