Research Database / Soybean Research Index

1.   Soybeans


1.9   Utilisation (including processing)


  PROJECTS

 • HAYES JP (1994)   "Aminosuurbeskikbaarheid in slagplaasbyprodukte, bloedmeel, pluimveebyproduktemeel, karkasmeel en oliekoek (soja en katoensaad)."
  PROJECT NO. 30/93, 1993-1994, Stellenbosch University
  Executive Summary      Request complete PDF
 • ERASMUS LJ (1994)   "Biologiese en ekonomiese evaluasie van kombinasies van dierlike en mariene byprodukte en plantaardige proteïenbronne."
  PROJECT NO. 32/94, 1993-1994, ARC-Animal Production Institute
  Executive Summary      Request complete PDF
 • PALIC D (2005)   Evaluation and standardisation of methods for determining the degree of soya processing.
  PROJECT NO. 54/05, 1999-2005, ARC-Animal Production Institute
  Executive Summary      Request complete PDF

  SCIENTIFIC PUBLICATIONS

 • SCHROEDER GE, ERASMUS LJ, LEEUW K-J, MEISSNER HH (1995)   Effect of roasting on ruminal degradation, intestinal digestibility and absorbable amino acid profile of cottonseed and soybean oilcake meals.
  South African Journal of Animal Science, 1995, 25(4), p109-117
  Abstract      Request complete PDF
 • THORNTON J (2001)   The effect of dietary protein degradability on the performance of Saanen Dairy Goats.
  M.Sc dissertation, 2000-2001, Stellenbosch University
  Abstract      Request complete PDF

   Note that ...

   Project titles are shown in the language in which they were registered.
   Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.
   This research database is updated regularly with newly completed research documents.
   Hierdie databasis word gereeld opdateer soos wat navorsings­projekte voltooi word.