Research Database / Lupins Research Index

3.   Lupins


3.5   Cultivation practices


  PROJECTS

 • LODEWYCKX JW (2004)   "Bevordering van soetlupienproduksie-tegnologie vir die somerreënvalgebiede."
  PROJECT NO. 4/04, 1993-2004, ARC-Grain Crops Institute
  Executive Summary

    Note that ...

    Project titles are shown in the language in which they were registered.
    Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.
    No new research information available.
    Geen nuwe navorsingsinligting beskikbaar nie.