2.   Canola


2.10   Economic aspects


  PROJECTS

 • HOFFMANN WH (2011)   "Die ekonomiese bydrae van canola as wisselbougewas in verskillende wisselboustelsels vir 'n tipiese boerdery eenheid in die Swartland en Suid-Kaap."
  PROJECT NO. P07/14, 2011, Stellenbosch University
  Summary      Request complete PDF

  Note that ...

  Project titles are shown in the language in which they were registered.
  Projektitels word gelys in die taal waarin dit geregistreer is.
  This research database is updated regularly with newly completed research documents.
  Hierdie databasis word gereeld opdateer soos wat navorsings­projekte voltooi word.