Funding Research and Transfer of Technology

The main objectives of the Protein Research Foundation (PRF) are to replace imported protein used in animal feed with locally produced protein and to encourage the better utilisation of this protein. The objectives are promoted through research funding and technology transfer.

Funding is available for research on appropriate protein crops, oil seeds and other protein sources and to improve the efficiency of utilisation of these proteins in the livestock, poultry and aquaculture industries in South Africa.
 

Navorsingsbefondsing en Tegnologie-oordrag

Die Proteïennavorsingstigting (PNS) se hoofdoelstellings is die vervanging van ingevoerde proteïen met plaaslikgeproduseerde proteïen, asook die beter benutting van proteïen. Hierdie doelstellings word bevorder deur die be­fondsing van navorsing asook tegnologie-oordrag.

Navorsing word befonds ten opsigte van die toepaslike verbandhoudende gewasse, oliesade en ander proteïenbronne asook die aanwending en be­nut­ting daarvan deur die belangrikse akwakultuur-, dier- en pluimvee­spesies eie aan die Suid-Afrikaanse mark.
 

Newly added / Nuut opgelaai

Price Graph / Prysgrafiek

VIEW LARGER GRAPH Soya Oilcake price averages graph

PRF 25 Years Coffee Table BookSubscribe to our Channel / Teken by ons Kanaal op